diumenge, 24 de novembre del 2013

Ana Campoy: “El cine español está herido de muerte si no hacen nada para remediarlo”

Ana Campoy. Foto de Adrià Guxens

Si quieren, también pueden leer la traducción de la entrevista al catalán

Cine y literatura. Literatura y cine. Aunque no se moja cuando le pides cual prefiere, Ana Campoy es una escritora apasionada por lo que hace. Su saga de Las Aventuras de Alfred & Agatha consigue plasmar con nota sus dos mayores inquietudes: las películas y los libros. En el Festival Celsius 232 de Avilés, Adria’s News entrevista a esta versátil escritora que se ha atrevido a convertir a los jóvenes Alfred Hitchcock y Agatha Christie en los compañeros inseparables que protagonizan su obra.  Y es que Ana Campoy no es de las que se plantean la escritura como una profesión, sino como una necesidad.

Ana Campoy: “El cinema espanyol està ferit de mort si no fan res per remeiar-lo”

Ana Campoy. Foto d'Adrià Guxens

Si volen, també poden llegir l'entrevista en  castellà (VO).
Traducció de Mª Montserrat Chaparro 

Cinema i literatura. Literatura i cinema. Tot i que no es mulla quan li demanes què prefereix, Ana Campoy és una escriptora apassionada pel que fa. La seva saga de Les Aventures d’Alfred & Agatha aconsegueix plasmar amb nota les seves dues grans inquietuds: les pel·lícules i els llibres. Al Festival Celsius 232 d'Avilés, Adria’s News entrevista aquesta versàtil escriptora que s’ha atrevit a convertir als joves Alfred Hitchcock i Agatha Christie en els companys inseparables que protagonitzen la seva obra. I és que Ana Campoy no és de les que es plantegen l’escriptura com una professió, sinó com una necessitat.

diumenge, 17 de novembre del 2013

Steven Erikson: “When I finished the books I could get run over by a bus and still die satisfied”

Steven Erikson. Photo by Adrià Guxens

 You can also read this interview in Spanish or in Catalan

Publishing ten thick books like the ones from the Malazan Book of the Fallen series is not easy. Publishing one of these books a year, is even more difficult; a titanic task, but this is what Steven Erikson has done, a writer who defines himself as a trekker and who states that he is not competing with George R.R. Martin’s saga, despite the similar topics and target both series have. Adria’s News talks to Steven Erikson at the Celsius 232 Festival of Avilés discovering that he has no intention of adapting his books for the big screen: “The books are too big. They have too many characters”, he says. Resentment towards the seventh art that can easily be matched to the fact he couldn’t afford to study filmmaking at the University of Cardiff, even after being accepted. However, he’s certain about a thing: “If I had done cinema, the Malazan world wouldn’t have been”. I bet his fans know which of the two things they prefer.

Steven Erikson: “Quan vaig acabar els llibres, ja podia morir atropellat per un autobús que hauria mort feliç igualment”


Steven Erikson. Foto: Adrià Guxens


També podeu llegir l'entrevista en anglès (VO) i en castellà (T).
Traducció al català de Mª Teresa Chaparro.

Publicar deu llibres gruixuts i de tanta qualitat com els la sèrie de Malaz: El Libro de los Caídos no és fàcil. Però publicar un volum a l’any és encara més difícil; una tasca titànica. Doncs aquesta és la fita que ha aconseguit Steven Erikson, un escriptor que és trekker fins a la medul·la i que assegura que no està competint amb la saga de George R.R. Martin, malgrat les coincidències que hi pugui haver en la temàtica i el públic dels dos mons. Adria’s News parla amb Steven Erikson en el marc del Festival Celsius 232 d’Avilés descobrint que no té cap intenció d’adaptar la seva obra a la gran pantalla: “Els llibres són massa grans i hi ha massa personatges”. Una acritud vers el setè art que pot venir donada perquè de jove no es va poder pagar els estudis de cinema a la Universitat de Cardiff, fins i tot un cop l’havien acceptat. Però d’una cosa sí que està segur: “Si hagués fet cinema, no hi hauria hagut Malaz”. I en aquesta balança, els fans tenen clar què prefereixen.

Steven Erikson: “Cuando acabé los libros ya podía atropellarme un autobús que hubiera muerto igualmente satisfecho”

Steven Erikson. Foto de Adrià Guxens


 También podéis leer la entrevista en inglés (VO) y en catalán (T).
Traducción al castellano de Nua Watford

Publicar diez libros de los gordos y de tanta calidad como los de la serie de Malaz: El Libro de los Caídos no es fácil. Pero publicar un volumen al año es aún más difícil; una tarea titánica. Pues esta es el hito que ha conseguido Steven Erikson, un escritor que es trekker hasta la médula y que asegura que no está compitiendo con la saga de George R.R. Martin, aún con las coincidencias que pueda haber en la temática y el público de los dos mundos. Adria’s News habla con Steven Erikson en el Festival Celsius 232 de Avilés descubriendo que no tiene ninguna intención de adaptar su obra para la gran pantalla: “Los libros son demasiado grandes y hay demasiados personajes”. Una acritud hacia el séptimo arte que puede tener origen en el pasado, ya que de joven no pudo pagarse los estudios en cine en la Universidad de Cardiff, incluso cuando lo habían aceptado. Pero de una cosa sí está seguro: “Si hubiera hecho cine, no habría Malaz”. Y tomando esta balanza, los fans tienen claro qué prefieren.

dijous, 14 de novembre del 2013

'Mindscape', el film nolanià de Jorge Dorado


Si a la Gala Inaugural del Festival de Sitges vèiem com un dels grans noms emergents del cinema espanyol, Rodrigo Cortés, apadrinava el Grand Piano d’Eugenio Mira, ara ha estat el torn de Jaume Collet-Serra (La Huérfana, La Casa de Cera), que ha estat un dels productors de Mindscape, l’òpera prima de Jorge Dorado. Amb Mark Strong (Sherlock Holmes, Zero Dark Thirty) i Taissa Farmiga (American Horror Story, The Bling Ring) encapçalant el repartiment, Dorado ens transporta a un futur proper on els policies tenen una divisió de ‘detectius de records’ que, combinant la feina de psicòleg i la d’investigador, s’introdueixen dins les ments de sospitosos potencials per determinar si són o no són culpables.

diumenge, 10 de novembre del 2013

David Monteagudo: “Sóc un escèptic total”

David Monteagudo fotografiat per Adrià Guxens


“Si quieres escribir, no tengas prisa por publicar”. Aquesta frase de Javier Cercas s’ha convertit en una de les màximes de David Monteagudo, un escriptor que va començar a escriure als 40 anys, va publicar la seva primera novel·la, Fin –també adaptada per la gran pantalla– als 47 i que s’ha convertit en un dels escriptors més prometedors de casa nostra. Gallec d’origen, Monteagudo va aterrar a Catalunya quan era ben jove i no va trigar a participar activament en les seves tradicions, com la dels castells, que li van encantar. Aprofitant que som al Festival Celsius 232 d’Avilés, Adria’s News entrevista a David Monteagudo per parlar del seu llibre Brañaganda, la història del qual no passa gaire lluny...

dijous, 7 de novembre del 2013

'The Zero Theorem', el viatge cyberpunk de Terry GilliamChristoph Waltz, Matt Damon i David Thelwis sota la batuta de Terry gilliam. Sembla que no hi pugui fallar res. I és que aquests són els noms que hi ha al darrere del film The Zero Theorem, que després de passar pel Lido de Venècia va arribar a al 46a edició del Festival de Sitges.
Segurament un etiquetaria el film dins del gènere de la ciència ficció, però el seu director no se sent pas còmode amb aquest denominatiu: “El futur no existeix en la mesura que quan ens referim a ell ja queda immediatament en el passat”. Així que ens hauríem de referir a The Zero Theorem més aviat com un film que passa en una realitat diferent a la nostra, on els anuncis et persegueixen pel carrer i on el sexe de connexió per fibra òptica està de moda.

diumenge, 3 de novembre del 2013

Ian Watson: “You couldn’t work with Stanley Kubrick if you were shivering”

Ian Watson. Photo by Adrià Guxens

 You can also read this interview in Spanish or in Catalan


Ian Watson is a man with a lot to talk about, and maybe because he’s a writer, he talks very gracefully about anything; he is a man who will not let you do the interview like you have planned, he will make you improvise; he is a man who talks so much that you will need to ask the questions while he is puffing one of the two cigarettes he’ll smoke during the interview; he is a man who talks about things that are so incredible that will make you wonder if they are entirely true and he is a man who will ask you to make him look wise, ironic and with a dry sense of humour in the picture. At the Celsius 232 Festival Adria’s News talks to Ian Watson, who has recently published El Inca de Marte and 50 Recetas con Nombre, to know why he thinks there are tides in the Mediterranean, why he hasn’t read The Lord of the Rings yet and, especially, to know how was working with Stanley Kubrick to develop the story of Artificial Intelligence, film that ended up being directed by Steven Spielberg.

Ian Watson: “No podías trabajar con Stanley Kubrick si estabas temblando”

Ian Watson. Foto de Adrià Guxens

También podéis leer la entrevista en inglés (VO) y en catalán (T).
Traducción al castellano de Nua Watford

Ian Watson es un hombre que tiene muchas cosas por explicar y, quizás porque es escritor, las explica con mucha gracia; es un hombre que no te deja hacer la entrevista tal y como la has planeado sino que te obliga a improvisar; es un hombre que habla tanto que te obliga a hacerle las preguntas entre calada y calada de los dos cigarrillos que se fumará durante la entrevista; es un hombre que explica cosas tan increíbles que a veces te hace cuestionar si lo que dice es cierto y es un hombre que justo antes de hacerle la fotografía te pide que trates de reflejar su sabiduría, su ironía y, especialmente, su seco sentido del humor. Adria’s News habla en el Festival Celsius 232 con el escritor Ian Watson, que recientemente ha publicado El Inca de Marte y 50 Recetas con Nombre, para conocer por qué cree que hay mareas en el Mediterráneo, por qué no se ha leído El Señor de los Anillos y, sobretodo, para saber cómo fue trabajar con Stanley Kubrick en la elaboración de la historia de Inteligencia Artificial, la película que finalmente acabó dirigiendo Steven Spielberg.

Ian Watson: “No podies treballar amb Stanley Kubrick si estaves tremolant”

Ian Watson fotografiat per Adrià Guxens
També podeu llegir l'entrevista en anglès (VO) i en castellà (T).
Traducció al català de Mª Teresa Chaparro.


L’Ian Watson és un home que té moltes coses per explicar i, potser perquè és escriptor, les explica amb molta gràcia; és un home que no et deixa fer l’entrevista tal com l’has organitzada, sinó que t’obliga a improvisar; és un home xerra tant que se li ha de fer les preguntes entre calada i calada de les dues cigarretes que es fumarà durant l’entrevista; és un home que explica coses tan increïbles que a vegades et fa qüestionar si el que diu és veritat i és un home que just abans de fer-li la fotografia et demana que intentis reflectir la seva saviesa, la seva ironia i, especialment, el seu sentit de l’humor sec. Adria’s News parla al Festival Celsius 232 amb l’escriptor Ian Watson, que recentment ha publicat El Inca de Marte i 50 Recetas con Nombre, per conèixer per què creu que hi ha marees al Mediterrani, per què no s’ha llegit El Senyor dels Anells i, sobretot, com va ser treballar amb Stanley Kubrick en l’elaboració de la història d’Intel·ligència Artificial, el film que finalment va acabar dirigint Steven Spielberg.